Geen vervolg op pilot vaststellen slachtofferschap mensenhandel

De Nationaal Rapporteur betreurt het ten zeerste dat de pilot ‘multidisciplinaire advisering slachtofferschap mensenhandel’ geen vervolg krijgt. Na het eindigen van deze pilot bestaat er geen mogelijkheid meer tot een onafhankelijke en multidisciplinaire beoordeling van slachtofferschap bij mensenhandel. Ondanks dat het doel van de pilot is behaald, heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid besloten dat deze pilot geen vervolg krijgt.

Het identificeren van slachtofferschap van mensenhandel is voor meerdere instanties van belang om hulp en ondersteuning te kunnen en/of mogen bieden aan slachtoffers. In Nederland is vastgesteld slachtofferschap nog vaak verbonden aan de opsporing en vervolging van daders. Het vaststellen van slachtofferschap van mensenhandel is echter ingewikkeld. Gezien de complexiteit van mensenhandel is hiervoor expertise op meerdere vlakken nodig.

Begin 2018 is daarom de pilot ‘multidisciplinaire advisering slachtofferschap mensenhandel’ van start gegaan. Binnen het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft een onafhankelijke subcommissie van deskundigen uit verschillende vakgebieden tot doel gehad de aannemelijkheid van slachtofferschap van mensenhandel in individuele gevallen vast te stellen.

Bescherming slachtoffers

Volgens een evaluatie van WODC en Regioplan is dit doel behaald. In een kamerbrief van 13 november 2019 heeft staatssecretaris van Justitie en Veiligheid echter laten weten aan deze pilot geen vervolg te geven. De subcommissie is daarmee definitief opgeheven.

De rapporteur maakt zich zorgen over de groep slachtoffers voor wie toegang tot hulp en ondersteuning juist afhankelijk is van een onafhankelijke en multidisciplinaire beoordeling. Zij krijgen dus mogelijk niet de bescherming die ze nodig hebben. Dit strookt niet met de actieve beschermingsverplichting die de Nederlandse staat heeft ten aanzien van alle slachtoffers van mensenhandel. Nederland is namelijk verplicht tot het beschermen van slachtoffers van mensenhandel vanuit internationale verdragen en Europese richtlijnen, los van de opsporing en vervolging van daders. De Nationaal Rapporteur roept op om bescherming van slachtoffers, onafhankelijk van strafrechtelijke procedures, te allen tijde te waarborgen.