Nationaal Rapporteur steunt Amsterdams programma tegen seksueel geweld

De Gemeente Amsterdam start met een programma om de veiligheid van meisjes en vrouwen in de stad te vergroten. De focus ligt op het tegengaan van seksuele intimidatie en seksueel geweld, waaronder straatintimidatie en online seksueel geweld, zoals ongewenste sexting en sextortion. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Herman Bolhaar is betrokken bij het programma en vindt het initiatief van groot belang: ‘De problematiek is zo urgent en omvangrijk dat het goed is dat Amsterdam dit concreet en structureel aan wil pakken, met slachtoffers centraal. Vanuit mijn rol als Nationaal Rapporteur draag ik dan ook graag bij.’

In de slachtoffermonitors over seksueel geweld tegen kinderen en mensenhandel schetste de Nationaal Rapporteur eerder al hoe wijdverbreid de problematiek is. Bijna één op de twee meisjes (48%) en één op de vijf jongens (17%) maakt vóór de achttiende verjaardag een strafbare vorm van fysiek seksueel geweld mee. Ook zijn er naar schatting jaarlijks 1300 minderjarigen die slachtoffer worden van seksuele uitbuiting, maar raken zij in toenemende mate uit beeld. Over hoe vaak online seksueel geweld voorkomt is nog veel minder bekend. Bolhaar: ‘Deze delicten raken grote groepen kwetsbare jonge mensen. Door hun weerbaarheid te bevorderen, kunnen zij zich veilig ontplooien. Maar het is ook belangrijk dat slachtoffers snel goede hulp kunnen krijgen en dat zij zich gesteund voelen. Als dat niet gebeurt is de kans groot dat zij opnieuw slachtoffer worden.’

Slachtoffer centraal

Bij de maatregelen van de gemeente Amsterdam staat het slachtoffer centraal. Zo wordt de problematiek inzichtelijker gemaakt, door met hulp van de Nationaal Rapporteur in kaart te brengen welke problematiek speelt in de stad en hoe vaak het voorkomt. Ook wordt in bijeenkomsten onder voorzitterschap van de burgemeester aan de hand van casuïstiek besproken welke systeemfouten er nu zijn in de aanpak, en hoe die opgelost kunnen worden. Gelijktijdig met het programma start de gemeente de campagne #Jijstaatnietalleen, waarin vrouwelijke rolmodellen worden gekoppeld aan meisjes die te maken krijgen met seksuele intimidatie en geweld. Bolhaar: ‘Ik vind het goed dat Amsterdam de leiding neemt, door samen met alle partijen die al iets doen of nog moeten doen in de aanpak van seksuele intimidatie en geweld, te zoeken naar oplossingen. Ik hoop dan ook dat meer gemeenten hiermee aan de slag gaan.’