Nieuwe schatting slachtoffers mensenhandel gepubliceerd

In Nederland zijn jaarlijks naar schatting zo’n 5.000 mensen slachtoffer van mensenhandel. Dit blijkt uit de nieuwe schatting die 29 november is gepubliceerd door het WODC. Het onderzoek is herhaald naar aanleiding van een aanbeveling van de Nationaal Rapporteur. Het onderzoek laat zien dat vooral minderjarige slachtoffers en slachtoffers van arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting buiten beeld blijven.

In het WODC-rapport valt te lezen dat het in 2018 en 2019 ging om tussen de 4.000 en 6.300 tot 7.000 slachtoffers, waarvan er rond de 1.300 slachtoffers zijn waargenomen door één van de instanties die slachtoffers bij CoMensha melden. Er zijn in de twee meest recente jaren dus ongeveer vier keer meer vermoedelijke slachtoffers geweest dan gemeld.

Verontrustende aantallen slachtoffers

Deze nieuwe schatting over 2018 en 2019 is vergelijkbaar met de uitkomsten van de eerste schatting over 2014 en 2015. Uit dit onderzoek, gepubliceerd in 2017, bleken er naar schatting tussen de 5.000 en 7.500 slachtoffers van mensenhandel in Nederland te zijn. De orde van grootte van het geschatte aantal slachtoffers van mensenhandel is dus gelijk gebleven.

‘Voorlopig ben ik nog niet gerustgesteld. We moeten weten wie de slachtoffers zijn van mensenhandel en wat ze meemaken,’ zegt Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar. Om de meest kwetsbare groepen optimaal te kunnen beschermen, is volgens de Nationaal Rapporteur verdiepend inzicht in de omstandigheden waarin zij uitgebuit worden cruciaal.

‘Dit onderzoek bevestigt een tendens die we ook in onze onderzoeken zien, namelijk dat de meest kwetsbare groepen het meest verborgen blijven’, zegt Bolhaar. ‘Zo kunnen ze niet de optimale bescherming krijgen, en spelen we daders onbedoeld in de kaart. Daar mogen we ons niet bij neerleggen.’