Conny Rijken nieuwe Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Prof. dr. mr. Conny Rijken is per 1 september 2022 de nieuwe Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Zij is de opvolger van mr. Herman Bolhaar, die per 23 mei 2022 met pensioen is gegaan.

Conny Rijken is momenteel hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan Tilburg University. Ze deed de afgelopen 20 jaar onderzoek naar de verschillende aspecten van mensenhandel, waaronder arbeidsuitbuiting, de rol van bedrijven bij het bestrijden van mensenhandel en de psychologische gevolgen van mensenhandel. Daarnaast is zij expert op het gebied van globale migratie en doet ze onderzoek naar misstanden tijdens migratie, waaronder mensenhandel en mensensmokkel.

Nieuwe Nationaal Rapporteur Conny Rijken
Nieuwe Nationaal Rapporteur Conny Rijken

Prof. Rijken is lid van GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings), een groep van 15 experts van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel. Zij was onder meer lid van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ), de commissie aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven, en de adviesraad van het Nederlands Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha).

Ze was directeur van INTERVICT (het interdisciplinair onderzoeksinstituut voor victimologie) en heeft 10 jaar lang als plaatsvervangend rechter in strafzaken gewerkt. Rijken is opgeleid als jurist in internationaal en Europees recht met een specialisatie in mensenrechten en verdedigde haar proefschrift in 2003 over de Europese strafrechtelijke aanpak van mensenhandel.

De benoemingstermijn voor de Nationaal Rapporteur is vier jaar en deze kan eenmaal worden verlengd met vier jaar.