Reactie op evaluatie Nationaal Rapporteur: komen tot bestuursakkoord

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Erik van den Burg wil met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in gesprek over het sluiten van een bestuursakkoord. Zo kan de discussie rondom wettelijke taken en rechtsvorm van de Nationaal Rapporteur beslecht worden. Dit staat in de reactie van de staatssecretaris op de evaluatie van het instituut. Nationaal Rapporteur Conny Rijken staat hier positief tegenover.

De evaluatie over het functioneren van het instituut Nationaal Rapporteur over de periode van 2017 en 2021 is uitgevoerd door Pro Facto in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In de evaluatie spreken de onderzoekers van een discussie tussen de Nationaal Rapporteur en de departementen over de financiën, wederzijdse verhoudingen, de bestuurlijke inbedding en de reikwijdte van de wettelijke taken van het instituut Nationaal Rapporteur.

Positieve waardering

In de evaluatie spreken de onderzoekers ook van een hoge externe waardering voor de kwaliteit van het onderzoek, de verspreiding van kennis en inzicht, en dat de effectiviteit van de Nationaal Rapporteur goed is.

De staatssecretaris zegt in zijn reactie op de evaluatie dat deze conclusie overeenkomt met zijn eigen indruk. Hij complimenteert en bedankt de vorige Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar met deze mooie resultaten, en spreekt hierbij de verwachting uit dat de nieuwe Nationaal Rapporteur Conny Rijken deze hoge standaard ongetwijfeld zal voortzetten.

Integraal bestuursakkoord

Om de discussie over taken en reikwijdte te beslechten adviseren zij een integraal bestuursakkoord te sluiten tussen de minister en de Nationaal Rapporteur. De staatssecretaris geeft in zijn reactie op de evaluatie hier positief tegenover te staan.

‘Uit de evaluatie blijkt dat er nog enkele organisatorische vraagstukken open staan. Ik kijk ernaar uit om tot een bestuursakkoord te komen hierover’, zegt Nationaal Rapporteur Conny Rijken.

Structurele financiering

In de evaluatie refereren de onderzoekers naar twee andere discussiepunten tussen de departementen en de Nationaal Rapporteur. Het eerste punt, over de structurele financiering voor het uitvoeren van de onafhankelijke wettelijke taken, is sinds het uitkomen van de evaluatie beslecht. Hier is overeenstemming over. De Nationaal Rapporteur ontvangt vanaf 2022 ca. 2 miljoen euro per jaar. Dit is voldoende om de wettelijke taak uit te kunnen voeren.

Verwerken bijzondere persoonsgegevens

Een ander belangrijk punt voor het uitvoeren van de wettelijke taak van het instituut is een wijziging in de Wet Nationaal Rapporteur, zodat het instituut een wettelijke grondslag heeft om bijzondere persoons- en strafgegevens te verwerken ten behoeve van de wettelijke taak van de Nationaal Rapporteur. In de reactie laat de staatssecretaris weten dat een wetsvoorstel hiervoor in publieke consultatie is gegeven en voor advisering naar de Autoriteit Persoonsgegevens is gestuurd.