Input commissiedebat Jeugdbeleid 20 april 2023

Vandaag spreekt de vaste Kamercommissie voor VWS met de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming in een commissiedebat over jeugdbeleid. In onze laatste Slachtoffermonitor Seksueel Geweld tegen Kinderen (2017-2021) deed de Nationaal Rapporteur een aanbeveling aan de staatssecretaris van VWS en minister voor Rechtsbescherming om een passend hulpaanbod te realiseren voor minderjarige slachtoffers van seksueel geweld die aansluit bij hun hulpbehoefte.

In een brief aan de commissie informeren de Nationaal Rapporteur, Sterk Huis, Levvel en Fier de Kamerleden welke randvoorwaarden nodig zijn om zo’n hulpaanbod te realiseren en om de bescherming en zorg voor deze kinderen en jongeren goed te borgen.