Oplossing voor uitvoeren landelijk Forensisch Medisch Onderzoek komende vier jaar

De Nationaal Rapporteur heeft de regering in haar laatste Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2021 aanbevolen om een duurzame oplossing te realiseren voor het uitvoeren van Forensisch Medisch Onderzoeken (FMO’s) bij minderjarige slachtoffers van seksueel geweld. Afgelopen tijd is onderzocht hoe het uitvoeren van een FMO in de toekomst landelijk georganiseerd kan worden. Dit is essentieel om te zorgen dat artsen jaarlijks genoeg kinderen onderzoeken om op die manier hun expertise op peil te houden. We zijn verheugd kennis te hebben genomen van het feit dat dit inmiddels geregeld is. LOEF, Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO, voert de komende vier jaar de forensisch medisch onderzoeken in Nederland uit op een kindvriendelijke manier en garandeert bovendien de benodigde expertise.

Belang structurele oplossing

Bij vormen van fysiek seksueel misbruik bestaat de mogelijkheid om binnen zeven dagen na het delict bewijsmateriaal te verzamelen via een FMO. Dergelijk bewijs kan doorslaggevend zijn bij de veroordeling van daders. Tot aan maart 2022 voerde het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) deze onderzoeken uit bij kinderen. Wegens een tekort aan forensisch artsen is dit echter niet meer het geval. Gezien de stijging in het aantal slachtoffers van fysiek seksueel kindermisbruik, de specifieke expertise die nodig is voor het goed uitvoeren van een FMO en het belang voor de strafprocedure, is het belangrijk dat deze structurele oplossing er nu is waarbij het belang van het kind voorop staat en de kwaliteit van het onderzoek geborgd is.

Juiste forensisch medische expertise essentieel

Bij minderjarige slachtoffers die in beeld zijn bij de politie kan er na fysiek seksueel misbruik fysiek bewijs worden verzameld voor een eventuele strafrechtelijke procedure. Bij dit forensisch medisch onderzoek wordt gekeken naar mogelijk letsel door het vermoedelijke seksueel misbruik en wordt getest op de aanwezigheid van eventuele seksueel overdraagbare aandoeningen. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een zedenkit. Hiermee kan verder onderzoek gedaan worden naar de aanwezigheid van biologische sporen en DNA-materiaal. De juiste forensisch medische expertise is hierbij essentieel om de kans op het verzamelen van bruikbaar bewijsmateriaal zo groot mogelijk te maken.

Kindvriendelijk en sensitief onderzoek

Vanwege de kwetsbare situatie waarin het slachtoffer zich bevindt na het seksueel misbruik, is het juist en kindvriendelijk uitvoeren van een FMO belangrijk voor een jong slachtoffer. Kindgericht en sensitief onderzoek kan er namelijk voor zorgen dat een kind in een latere fase minder schade ervaart.