Input commissiedebat Mensenhandel en Prostitutie 17 mei 2023

De vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid spreekt morgen over het programma Samen tegen mensenhandel. Binnen dat programma werken verschillende ministeries samen om mensenhandel te bestrijden. De herijking van het programma vormt een uitgelezen kans om helder te formuleren wat ieders rol daarbinnen is.  Er zijn veel verschillende partijen op verschillende plekken bezig met de aanpak van mensenhandel. Heldere rollen en verantwoordelijkheden zijn cruciaal om tot een effectieve aanpak te komen. In een brief aan de commissie doet de Nationaal Rapporteur daarvoor een handreiking.