Input commissiedebat Arbeidsmigratie 24 mei 2023

De vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt morgen over het onderwerp arbeidsmigratie. In een brief aan de commissie gaat de Nationaal Rapporteur in op de signalering van arbeidsuitbuiting door de Nederlandse Arbeidsinspectie, de herziening van artikel 273f Wetboek van Strafrecht in relatie tot arbeidsuitbuiting, de verplichte certificering bij ter beschikking stellen arbeidsmigranten en de Registratie Niet Ingezetenen.