Senna El Messaoudi nieuwe directeur bij de Nationaal Rapporteur

Senna El Messaoudi is, na een lange en veelzijdige loopbaan binnen de Rijksoverheid, op 11 september 2023 gestart als directeur van het bureau van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Hiervoor werkte zij als leidinggevende bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bij de Inspectie van Justitie en Veiligheid.

Senna El Messaoudi heeft een achtergrond in Human Resource Management en studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. In haar nieuwe functie zal zij zich als adviseur van de Nationaal Rapporteur Conny Rijken en als leidinggevende van de medewerkers van het bureau onder meer bezighouden met de politiek-bestuurlijke omgeving en positionering van de organisatie.

Senna El Messaoudi
Foto © Arenda Oomen

‘De bestrijding van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen is van wezenlijk belang en vereist adequate samenwerking tussen relevante partijen binnen ons openbaar bestuur. Ik zal mij dan ook met hart en ziel inzetten voor het verkrijgen van de noodzakelijke inzichten ten behoeve van effectieve slachtofferhulp en ter voorkoming van nieuwe slachtoffers.'