Brief Nationaal Rapporteur aan informateur Ronald Plasterk

Het is van groot belang dat de bescherming van mensen tegen uitbuiting en seksueel geweld ook in de komende kabinetsperiode kan rekenen op onvoorwaardelijke steun van de regering. In een brief aan informateur Ronald Plasterk benadrukt de Nationaal Rapporteur enkele punten die extra aandacht behoeven in het beleid van het volgende kabinet.

Zo wijst de Nationaal Rapporteur op de tekortschietende aanpak van arbeidsuitbuiting en pleit zij voor een intensivering van de aanpak en strafrechtelijke vervolging op dit gebied. Daarnaast benadrukt de Nationaal Rapporteur het belang van bewezen effectieve relationele en seksuele voorlichting voor kinderen als preventieve maatregel tegen seksueel geweld tegen kinderen.

Tenslotte constateert de Nationaal Rapporteur dat er onvoldoende zicht is op de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Dit is zorgwekkend, temeer omdat er signalen zijn van misstanden. Momenteel heeft de Nationaal Rapporteur geen mandaat op deze eilanden.

De aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen vereist blijvende aandacht van zowel het kabinet als de Tweede Kamer. De Nationaal Rapporteur hoopt dan ook dat een volgend kabinet en de nieuwe Tweede Kamer deze aandacht vasthouden en deze thema's de politieke prioriteit geven die ze verdienen.