Input commissiedebat seksueel geweld en kindermisbruik 6 maart 2024

De vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid spreekt op 6 maart over seksueel geweld en kindermisbruik. In een brief aan de commissie gaat de Nationaal Rapporteur in op het stijgend aantal meldingen van slachtofferschap van seksueel geweld tegen kinderen en seksueel geweld dat achter de voordeur plaatsvindt. Ook benoemt de Nationaal Rapporteur dat er aandacht moet zijn voor een zorgvuldige implementatie van de Wet seksuele misdrijven en er moet worden ingezet op een multidisciplinaire aanpak om zo de hulpverlening aan (minderjarige) slachtoffers van seksueel geweld in Nederland te verbeteren.