Nationaal Rapporteur stelt Raad van Advies in

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen kinderen heeft per maart 2024 een Raad van Advies en hier drie leden voor benoemd, Emile Roemer, Lian Smits en Martin Sitalsing. De Raad van Advies reflecteert op de strategie, positionering en ontwikkelingen in relatie tot de mandaten Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Ook adviseert de Raad de Nationaal Rapporteur gevraagd en ongevraagd over deze onderwerpen en functioneert zij als klankbord.


“Ik ben zeer verheugd over de oprichting van de Raad van Advies en onze drie leden. Deze Raad zal met hun waardevolle kennis onze externe denkkracht versterken. Ik kijk uit naar een prettige en open samenwerking waarin de leden ons van feedback voorzien en fungeren als klankbord”, aldus Conny Rijken, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen.
 

Samenstelling en taken Raad van Advies
De leden van de Raad van Advies zijn op basis van hun deskundigheid voor een periode van vier jaar benoemd door de Nationaal Rapporteur.

Raad van Advies Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen
v.l.n.r. Emile Roemer, Lian Smits en Martin Sitalsing

Over de Raad van Advies

Emile Roemer
Emile Roemer is sinds 1 december 2021 Gouverneur/Commissaris van de Koning in Limburg. Hij studeerde aan de Pedagogische Academie in Nijmegen en werd na een loopbaan in het onderwijs wethouder en locoburgemeester in Boxmeer. Van 2006 tot 2018 was hij lid van de Tweede Kamer. Eerst als woordvoerder Verkeer en Waterstaat, later als fractievoorzitter en partijleider van de SP. Roemer was waarnemend burgemeester in de gemeenten Heerlen en Alkmaar. Naast zijn Rijkstaken als burgemeestersbenoemingen en advies over koninklijke onderscheidingen, houdt hij zich bezig met thema’s als ondermijning en veiligheid, kansen en uitdagingen rond de grens, positionering van Limburg en bestuurscultuur. Ook is hij voorzitter van de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling.
 

Lian Smits
Lian Smits is bestuurder van Sterk Huis en Veilig Thuis Midden Brabant. Sterk Huis biedt jaarlijks zo’n 2300 kinderen, jongeren, vrouwen en mannen hulp en opvang bij complexe veiligheids- en ontwikkelingsvragen. Sterk Huis gunt iedereen een veilig en zelfstandig leven en vertaalt dit in haar werk als landelijk specialist in (trauma)behandeling bij veiligheidsproblemen en ontwikkelingsproblemen zoals als huiselijk geweld, kindermishandeling, stagnerende ontwikkeling in de vroege kinderleeftijd, mensenhandel en eerproblematiek en opvang van alleenstaande vluchtelingen. Smits is van oorsprong kinder- en jeugdpsycholoog en heeft daarnaast een Master Management en Organisatie. Zij is lid van een aantal adviesraden in het hoger en middelbaar onderwijs.
 

Martin Sitalsing
Martin Sitalsing is sinds 1 juni 2023 politiechef van de politie-eenheid Noord-Nederland. In oktober 2019 was hij politiechef van de eenheid Midden-Nederland. Hij begon zijn loopbaan in 1983 als accountant, maar ging al snel als politieagent aan de slag in Amsterdam. Daar vervulde hij vervolgens enkele leidinggevende functies, waaronder recherchechef, teamchef sociale integratie, wijkteamchef en commandant van de aanhoudingseenheid. Hij werd daarna districtschef (commissaris) van Groningen en Haren. Van 2005 tot 2009 was Sitalsing plaatsvervangend korpschef van de politieregio Friesland en daarna tot 2012 korpschef van de politieregio Twente. Vervolgens maakte hij een stap buiten de politie, als directeur en bestuurder van de Jeugdbescherming Noord en voorzitter van de raad van bestuur van Lentis in Groningen, een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg (TBS-kliniek).