Daders van binnenlandse seksuele uitbuiting vaker licht verstandelijk beperkt en slachtoffer van strafbare feiten dan andere daders en personen die geen delicten plegen

Eerder dit jaar publiceerden we het rapport Brede blik op daderschap. In dat onderzoek zijn de criminele carrières, kenmerken, achtergronden en omgevingen van een steekproef van 630 daders van binnenlandse seksuele uitbuiting onderzocht en vergeleken met andere daders en personen die geen delicten plegen. Deze publicatie is een aanvulling op dat rapport waarbij is gekeken naar hoe vaak de daders van binnenlandse seksuele uitbuiting een licht verstandelijke beperking hebben en of ze zelf ook slachtoffer zijn van strafbare feiten.

Licht verstandelijke beperking & slachtofferschap 

Een opvallend resultaat is dat daders van binnenlandse seksuele uitbuiting 3,6 keer vaker een licht verstandelijke beperking hebben dan personen die geen delicten plegen. Ook in vergelijking tot andere daders, zijn daders van binnenlandse seksuele uitbuiting wat vaker licht verstandelijk beperkt (1,6 keer vaker). Daarnaast blijkt dat maar liefst driekwart van de daders van binnenlandse seksuele uitbuiting (74%) zelf ook slachtoffer is van een strafbaar feit. Dat is aanzienlijk vaker dan andere daders (60%) en personen die geen delicten plegen (42%).

Daders van binnenlandse seksuele uitbuiting blijven achter op veel gebieden

De bevindingen in deze aanvullende publicatie bevestigen de conclusie in Brede blik op daderschap dat daders van binnenlandse seksuele uitbuiting achterblijven op veel verschillende gebieden. Ze scoren slechter op vrijwel alle onderzochte risico- en beschermende factoren. Zo groeien ze vaker op in complexe of instabiele gezinssituaties, zijn ze veel vaker voortijdig schoolverlater, hebben ze veel vaker een criminele sociale omgeving, hebben ze vaker een licht verstandelijke beperking en zijn ze vaker slachtoffer van strafbare feiten. Het maximaal inzetten op hulp aan daders (naast straffen) biedt mogelijkheden om (herhaald) daderschap, en daarmee slachtofferschap, te voorkomen.