Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar

Herman Bolhaar is sinds 1 februari 2018 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Bolhaar was in het jaar voor zijn aanstelling als senior fellow verbonden aan het Ash Center for Democratic Governance and Innovation van Harvard Kennedy School in Cambridge, in de Verenigde Staten. Daarvoor bekleedde hij diverse functies bij het Openbaar Ministerie (OM).

Van 2011 tot 2017 was hij voorzitter van het College van procureurs-generaal van het OM. In die hoedanigheid was hij voorzitter van de Taskforce Mensenhandel. Deze Taskforce, met daarin onder meer gemeenten, de Koninklijke Marechaussee, Inspectie SZW, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, Kamer van Koophandel en ngo’s, is een aanjager voor een integrale aanpak van mensenhandel. Ook heeft Bolhaar zich als procureur-generaal ingezet voor de versterking van de positie van slachtoffers. Hiervoor was hij onder meer hoofdofficier van justitie in Amsterdam.

Bolhaar studeerde Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook studeerde hij Management aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), de universiteit van California - Berkeley en de Harvard Kennedy School.

De benoemingstermijn voor de Nationaal Rapporteur is vier jaar en deze kan eenmaal worden verlengd met vier jaar.

Nevenfuncties

  • Zorginstituut Nederland: voorzitter Raad van Advies
  • Nederlandse School voor Openbaar Bestuur: decaan leernetwerk 09
  • Canisius Wilhelminaziekenhuis: voorzitter Raad van Toezicht
  • Lid van het Comité van Aanbeveling voor de Stichting Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG)
Portretfoto Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar
Fotograaf: Arenda Oomen