Lopende onderzoeken

Monitor Mensenhandel 2019-2023
Een onderzoek naar de aard en omvang van daders en slachtoffers van mensenhandel in de periode 2019 t/m 2023

Signalering- en Identificatieonderzoek
Een kwalitatief onderzoek naar de signalering van mensenhandel en identificatie van slachtoffers van mensenhandel door de drie Nederlandse opsporingsinstanties 

Jurisprudentieonderzoek 
Een onderzoek naar rechterlijke uitspraken inzake mensenhandel in de periode 2019-2023

Migratieonderzoek
Een kwalitatief dossieronderzoek naar mensenhandel in migratiebewegingen in de periode 2018-2022