Lopende onderzoeken


Migratieonderzoek
Een onderzoek naar mensenhandel in migratiebewegingen

Monitor Mensenhandel 2019-2023
Een onderzoek naar de aard en omvang van daders en slachtoffers van mensenhandel in de periode 2019 t/m 2023

Signalering- en Identificatieonderzoek
Een kwalitatief onderzoek naar de signalering van mensenhandel en identificatie van slachtoffers van mensenhandel door de drie Nederlandse opsporingsinstanties 

Jurisprudentieonderzoek 
Een onderzoek naar rechtszaken van mensenhandel