Jaarverslag Nationaal Rapporteur over 2017 gepubliceerd

In het jaarverslag van 2017 is te lezen wat de Nationaal Rapporteur in het afgelopen jaar heeft gepubliceerd en ondernomen. Voordat de tweede Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer op 11 november afscheid nam van het ambt publiceerde zij verschillende rapporten en wetenschappelijke artikelen en werkte ze mee aan internationale onderzoeksprojecten.

Het jaar werd afgetrapt met de publicatie van het eerste deel van het rapport Gewogen risico (22 februari), over communiceren over recidive in zedenzaken. Op 28 juni verscheen Effectief preventief, over het voorkomen van seksueel geweld door middels van seksuele en relationele vorming in het onderwijs. Op 18 oktober, de Europese dag tegen mensenhandel, werd de Slachtoffermonitor mensenhandel 2012-2016 gepubliceerd, met daarin niet alleen de cijfers over de mogelijke slachtoffers die bij CoMensha werden gemeld, maar ook een schatting van het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Ook het tweede deel van Gewogen Risico, over het opleggen van behandeling aan zedendelinquenten werd gepubliceerd. Inmiddels heeft Minister Dekker voor Rechtsbescherming op beide delen van dit rapport en de aanbevelingen daarin gereageerd middels een beleidsreactie aan de Tweede Kamer. Het laatste rapport dat onder Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer verscheen was de Tiende rapportage mensenhandel, dat bestaat uit drie onderzoeken; naar de rol van gemeenten bij de aanpak van mensenhandel, de rol van medische professionals en naar de bedenktijd, een regeling die wordt aangeboden aan buitenlandse mogelijke slachtoffers van mensenhandel.

Internationale onderzoeksprojecten

De al eerder genoemde schatting van het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland (Monitoring Target 16.2 of the United Nations Sustainable Development Goals) werd uitgebracht in samenwerking met het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Nederland heeft hiermee voor het eerst inzicht in de daadwerkelijke omvang van mensenhandel. Hierdoor is een bijdrage geleverd aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Ook werkte de Nationaal Rapporteur mee aan de Survivors’ Survey; een onderzoek van het Canadian Centre for Child Protection onder slachtoffers van kinderpornografie. Doordat de Nationaal Rapporteur in de begeleidingscommissie zat en in Nederland de oproep tot deelname verspreidde was 48% van de deelnemende slachtoffers Nederlands. Over dit rapport schreef de Nationaal Rapporteur een brief aan de minister Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In het jaarverslag is naast voor de rapporten die de Nationaal Rapporteur uitbracht ook aandacht voor wetenschappelijke publicaties, buitenlandbezoeken en de rapporten die de inmiddels aangetreden nieuwe Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar in 2018 zal uitbrengen.