Robbert Hoving nieuw Hoofd bij de Nationaal Rapporteur

Robbert Hoving (1982) is per 1 februari 2019 gestart als Hoofd van het bureau van de Nationaal Rapporteur. Hoving werkte hiervoor in verschillende functies bij het Openbaar Ministerie. In zijn laatste functie was hij verantwoordelijk voor het verder brengen van de innovatiebeweging binnen het Openbaar Ministerie door het opzetten van het OM Innovatieplatform.

Drs. R. Hoving heeft een achtergrond in de internationale hotellerie. Daarna besloot hij met zijn werk een bijdrage te willen leveren aan de maatschappij. Sinds 2009 deed hij dit bij het OM door het opzetten en managen van afdelingen. In zijn nieuwe functie als Hoofd bureau adviseert hij Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar en geeft hij leiding aan de vijftien medewerkers van de Nationaal Rapporteur. Hoving: ‘Door mijn werk binnen het justitiedomein heb ik gezien hoe belangrijk een goede aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen is. Daarom ben ik blij dat ik daar in mijn nieuwe functie aan kan bijdragen.’

Maarten Abelman, die van februari 2012 tot februari 2019 Hoofd van de Nationaal Rapporteur was, zal per 4 maart 2019 aan de slag gaan als plaatsvervangend directeur Strategie en Uitvoeringsadvies bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).