Nationaal Rapporteur onderschrijft zorgen van VN-Kinderrechtencomité

Het VN-Kinderrechtencomité geeft aan zich zorgen te maken over het grote aantal kinderen dat in Nederland te maken krijgt met geweld, waaronder seksueel geweld en seksuele uitbuiting. Dit staat in de vijfjaarlijkse rapportage die gepubliceerd werd op 17 februari 2022. Het Comité vraagt speciaal aandacht voor het geweld dat zich online afspeelt, zoals grooming. De Nederlandse overheid moet meer doen om er voor te zorgen dat deze vormen van geweld worden opgespoord en aangepakt, aldus het Comité.

Online seksueel geweld

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen onderschrijft de zorgen van het VN-Kinderrechtencomité. Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar: “Een groot deel van de leefwereld van jongeren is online. Hulpverleners zien hoe makkelijk jongeren ermee in de problemen kunnen komen, bijvoorbeeld als er naaktfoto’s van hen digitaal verspreid worden. Dat kan voor de jongere in kwestie net zo grote gevolgen hebben als fysieke vormen van seksueel geweld.”

Seksuele vorming op school

Net als de Nationaal Rapporteur wijst het Kinderrechtencomité op het belang van aandacht voor seksuele en relationele vorming in het onderwijs. De Nationaal Rapporteur: “Het is belangrijk om jongeren te leren wat hun eigen grenzen en die van een ander zijn, ook in de online wereld. En daar moet al vroeg aandacht voor zijn. Docenten vragen om hulp hoe dit in hun klas bespreekbaar te maken. Zij zien de gevolgen voor hun leerlingen als dit fout gaat.”

Belangrijke rol van gemeenten

Nederlandse gemeenten spelen een belangrijke rol in de bescherming van kinderen tegen alle vormen van geweld, inclusief vormen van seksuele uitbuiting, of dat nu in de fysieke wereld of online plaatsvindt. Het Kinderrechtencomité wijst de Nederlandse overheid op haar beschermplicht en verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat gemeenten actief beleid maken om deze vormen van geweld te voorkomen en aan te pakken wanneer het toch gebeurt. De Nationaal Rapporteur: “Het is goed dat gemeenten een belangrijke rol hebben gekregen in de aanpak van geweld tegen kinderen. Dat betekent niet dat de Rijksoverheid hier geen rol meer in heeft. De beschermplicht ligt bij de Nederlandse overheid, die het Kinderrechtenverdrag heeft ondertekend. Dat betekent dat de Rijksoverheid samen met de gemeenten in gesprek moet over de vraag hoe zij gezamenlijk die beschermplicht waar maken.”

Wat is het VN-Kinderrechtencomité?

De Nederlandse staat heeft in 1995 het VN-Kinderrechtenverdrag geratificeerd. Eén keer in de vijf jaar rapporteert de Nederlandse overheid aan het VN-Kinderrechtencomité over de voortgang die is gemaakt op het gebied van kinderrechten in ons land. Op 1 en 2 februari 20222 heeft een vertegenwoordiging van de Nederlandse overheid in een gesprek met het VN-Kinderrechtencomité een toelichting gegeven op de maatregelen die zijn genomen om de rechten van kinderen te waarborgen. Het VN-Kinderrechtencomité heeft de Nederlandse overheid tijdens die sessie op een aantal onderwerpen bevraagd en bracht op 17 februari 2022 haar ‘concluding observations’ uit, waarin verschillende aanbevelingen aan de Nederlandse overheid worden gericht. Een aantal daarvan gaan over de manier waarop de Nederlandse overheid seksueel geweld en seksuele uitbuiting van kinderen aanpakt. Meer informatie over het VN-Kinderrechtencomité staat op de website van de Verenigde Naties.