Nieuw EU-voorstel tegen seksueel kindermisbruik vraagt om brede inhoudelijke discussie

Momenteel buigt de Europese Unie zich over nieuwe regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen. In dit position paper geeft de Nationaal Rapporteur een reflectie op de voor- en nadelen van deze nieuwe regelgeving. In het huidige voorstel voor de verordening wordt nog onvoldoende aandacht besteed aan de uitwerking van de verordening bij de implementatie. Wat betreft de impact op fundamentele mensenrechten en effectiviteit in het aanpakken van seksueel geweld tegen kinderen, ziet de Nationaal Rapporteur een aantal risico’s in het voorstel. ‘Ik wil de Nederlandse overheid vragen om een bredere discussie te voeren en deze overwegingen mee te nemen in haar onderhandelingen.’