Jaarverslag 2023

Dit Jaarverslag belicht de activiteiten van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in 2023. Het bevat een overzicht van de onderzoeken en aanbevelingen die de Nationaal Rapporteur het afgelopen jaar heeft gedaan. Ook geeft het weer bij welke ontwikkelingen in de aanpak de Nationaal Rapporteur betrokken was. Door middel van deze activiteiten wil de Nationaal Rapporteur een actieve bijdrage leveren aan versterking van de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Tezamen met het Jaarplan 2024 is deze ter kennisname gedeeld met de betreffende Kamercommissies (JenV, SZW, OCW en VWS) van de Tweede Kamer.