Wet- en regelgeving

Mensenhandel is strafbaar in Nederland. De Nederlandse overheid heeft de plicht om mensenhandel te bestrijden. Die plicht komt voort uit verschillende internationale verdragen. Ook heeft Nederland regels opgesteld over de rechten van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel.

Nederlandse wet- en regelgeving

Internationale wet- en regelgeving

Belangrijke Europese wetten en regels op het gebied van mensenhandel zijn:

Rechten buitenlandse slachtoffers mensenhandel

Om te stimuleren dat buitenlandse slachtoffers van mensenhandel in Nederland aangifte kunnen doen, kunnen zij aanspraak maken op verblijf. Zo worden zij beschermd en kunnen zij zich onttrekken aan de invloed van de mensenhandelaar. Deze verblijfsregeling is geregeld in hoofdstuk B8 Vreemdelingencirculaire 2000 (regeling tijdelijk verblijf) en B9 Vreemdelingencirculaire 2000 (regeling voortgezet verblijf).