Brief Nationaal Rapporteur over advies Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis, 5 oktober 2016

In haar brief aan de Vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer licht de Nationaal Rapporteur haar standpunt toe ten aanzien van het advies Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis dat de de heer Sprokkereef eerder gaf aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.