Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer ter gelegenheid van het AO mensenhandel, 13 februari 2017

Ter gelegenheid van het Algemeen Overleg mensenhandel in de Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie op 16 februari stuurt de Nationaal Rapporteur een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Hierin herhaalt ze de conclusies uit de Monitor mensenhandel, die in 2016 in twee delen verscheen. Ook deelt ze een prognose over het aantal in 2016 bij CoMensha gemelde mogelijke slachtoffers van mensenhandel. In de eerste helft van dat jaar is naar verwachting sprake van een halvering. Ook wijst ze op het stranden van de pilot voor multidisciplinaire vaststelling slachtofferschap mensenhandel en het Nationaal Verwijsmechanisme, het opheffen van het project 13 Oceans, gericht op criminele uitbuiting van kinderen, en vraagt ze aandacht voor de signalering van slachtoffers van mensenhandel in migratiestromen.