Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer ter gelegenheid van het AO Kinderporno en kindermisbruik

Ter gelegenheid van het Algemeen Overleg Kinderporno en kindermisbruik in de Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie heeft de Nationaal Rapporteur een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd. In de brief geeft de rapporteur een korte beschrijving van haar rapport 'Ontucht voor de Rechter. Deel 2: de straffen' dat zij in september 2016 uitbracht. Vervolgens deelt zij haar reactie op drie onderdelen van de beleidsreactie en benadrukt zij opnieuw het belang van uniformiteit en helderheid in de strafmotivering.