Brief aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van een onderzoek naar slachtoffers van kinderpornografie

Afgelopen jaar was de Nationaal Rapporteur betrokken bij het onderzoek van het Canadian Centre for Child Protection naar de ervaringen van slachtoffers van kinderpornografie. Naar aanleiding van dit onderzoek stuurde de Nationaal Rapporteur een brief naar de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met hierin diverse aanbevelingen.