Brief aan de Tweede Kamercommissie Justitie en Veiligheid naar aanleiding van het AO Kinderporno en kindermisbruik in de Tweede Kamer

Op woensdag 20 februari spreekt de Tweede Kamercommissie Justitie en Veiligheid in een Algemeen Overleg over kinderporno en kindermisbruik. Op de agenda van dit overleg staat de Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2013-2017. In de brief die de Nationaal Rapporteur stuurde aan de commissie staat een samenvatting van de aanbevelingen van dat rapport. Ook vraagt de Nationaal Rapporteur aandacht voor effectiviteit bij het inrichten van preventie van seksueel geweld en komt de behoefte van de Tweede Kamer aan periodiek kwantitatief onderzoek naar seksueel geweld aan bod.