Brief Nationaal Rapporteur naar aanleiding van het AO Huiselijk geweld en kindermishandeling in de Tweede Kamer

Op woensdag 24 april spreekt de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een Algemeen Overleg over huiselijk geweld en kindermishandeling. In de brief die de Nationaal Rapporteur stuurde aan de commissie staan zijn aanbevelingen van de Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016 en relevante ontwikkelingen die hier verband mee houden, zoals het actieplan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ en de effectmonitor uit het programma Geweld hoort nergens thuis.