Brief aan de Tweede Kamercommissie Justitie en Veiligheid naar aanleiding van het AO Mensenhandel

Op donderdag 5 december spreekt de Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid in een Algemeen Overleg over mensenhandel. In een brief aan de Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid informeert de Nationaal Rapporteur de Kamerleden over de belangrijkste bevindingen en de aanbevelingen uit de Slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018.

De Nationaal Rapporteur attendeert de Kamerleden ook op zijn reactie op de Beleidsreactie op de Dadermonitor mensenhandel 2013-2017. De conclusies van de Dadermonitor en Slachtoffermonitor mensenhandel uit 2019 laten de urgentie en de noodzaak zien van een effectieve en duurzame intensivering van de aanpak van mensenhandel. Momenteel staat de effectieve aanpak van mensenhandel op losse schroeven.