Consultatiereactie Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel kindermisbruik

Zedencriminaliteit ontwikkelt zich in rap tempo, mede onder invloed van technologische vernieuwingen. Het is daarom positief dat het nieuwe wetsvoorstel hierop inspeelt en voorbereidingen voor het plegen van seksueel geweld tegen kinderen in een vroeg stadium in de kiem wil smoren. Dit laat de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen weten in de consultatiereactie op het wetsvoorstel Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel kindermisbruik.

In de consultatiereactie vraagt de Nationaal Rapporteur echter nog om verduidelijking van de nadere invulling van het opzet van een dader, aangezien de huidige formulering het oorspronkelijke doel van het wetsvoorstel juist lijkt te doorkruisen en daarbij tot bewijsproblemen kan leiden.

‘Een wetsvoorstel dat seksueel geweld tegen kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium probeert te voorkomen, juich ik toe. Hiermee wordt een duidelijke norm gesteld dat ook het treffen van voorbereidingshandelingen voor seksueel geweld tegen kinderen laakbaar en strafbaar is’, zegt Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar. ‘Hiermee wordt recht gedaan aan de maatschappelijke realiteit waarin zeer gedetailleerde handleidingen circuleren over het misbruiken van kinderen en waarin dergelijk gedrag zelfs wordt aangemoedigd of verheerlijkt.’