Brief Nationaal Rapporteur aan informateur Mr. Tjeenk Willink

Het is van groot belang dat het beschermen van mensen tegen uitbuiting en seksueel geweld ook in de volgende kabinetsperiode op onvoorwaardelijke steun van de regering kan rekenen. In een brief doet de Nationaal Rapporteur dan ook een oproep via informateur Tjeenk Willink aan het toekomstige kabinet om de stappen die de afgelopen jaren zijn genomen om mensenhandel en seksueel geweld integraal te bestrijden, te laten doorgaan en verder door te pakken. Problematiek zo complex als mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen behoeft namelijk een langjarige en duurzame aanpak.