Brief aan de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid n.a.v. het AO Kindermisbruik en Seksueel Geweld

Seksueel geweld tegen kinderen is een ingrijpend maatschappelijk probleem en kinderen, jongeren en hun directe omgeving ondervinden hier enorme schade van. Dit zegt demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus in de beleidsreactie op de Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019. De Nationaal Rapporteur onderstreept deze urgentie, en riep daarom eerder op tot fundamentele verandering in de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. In de beleidsreactie worden verdere stappen in de aanpak aan een nieuw kabinet gelaten. De urgentie van de problematiek kan nu echter geen stilstand verdragen.

‘Er verandert te weinig in de aanpak van seksueel misbruik van kinderen.’ Met die boodschap publiceerde de Nationaal Rapporteur op 8 juni 2021 de Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019. De conclusie in die monitor was hetzelfde als een aantal jaar geleden: de aanpak lijkt niet mee te bewegen met de problematiek, ondanks aangescherpt beleid en de inzet van diverse partijen.

‘De urgentie van de problematiek is echter te serieus om te blijven afwachten. Slachtoffers wachten al zolang,’ zegt Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar. ‘Een nieuw kabinet moet hiermee snel aan de slag.’

Noodzaak vasthouden

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in beleid, dit komt ook naar voren in de beleidsreactie van de minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de minister voor Rechtsbescherming. De minister erkent de noodzaak van verbetering van de aanpak, zoals het verbeteren van de doorlooptijden op onder andere zeden.

Gezien deze noodzaak, is het van groot belang dat verdere noodzakelijke beleidsintensiveringen worden doorgezet en waar nodig versterkt. De Nationaal Rapporteur vraagt de minister om de inzet die de afgelopen jaren is gedaan, nu niet los te laten gezien de ernst van de problematiek.

Aan de slag met de aanpak van kindermisbruik en seksueel geweld

Samen met Amnesty International, Centrum Seksueel Geweld en Rutgers heeft de Nationaal Rapporteur een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid voor het Algemeen Overleg Kindermisbruik en Seksueel Geweld van 16 september 2021. In deze brief wordt gepleit voor goede wetgeving en een nationaal actieplan seksueel geweld. Dit betekent inzet op de preventie van seksueel geweld, betere zorg voor slachtoffers van kindermisbruik en seksueel geweld, en zorgen dat de nieuwe Wet Seksuele Misdrijven snel in werking treedt.