Position paper aan de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid n.a.v. Rondetafelgesprek over seksueel geweld

Op initiatief van Tweede Kamerleden Van Der Werf en Kuik is vandaag een Rondetafelgesprek over seksueel geweld in de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid georganiseerd. Tijdens de sessie spreken Kamerleden met ervaringsdeskundigen, professionals uit de strafrechtketen en experts van onder meer het Centrum Seksueel Geweld en Rutgers kenniscentrum seksualiteit. De Nationaal Rapporteur zal uiteenzetten waar een goede aanpak van seksueel geweld uit bestaat, en dieper ingaan op de verantwoordelijkheid die de Nederlandse overheid heeft om zo’n aanpak te realiseren. Dit staat toegelicht in de onderstaande position paper.