Jaarplan 2017

Het jaar 2016 was een druk maar succesvol jaar voor Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer-Vermeulen. De Nationaal Rapporteur bracht meerdere rapporten uit over mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. In het jaarplan van de Nationaal Rapporteur wordt teruggeblikt op 2016 en worden de (deels al ingeloste) ambities geformuleerd voor haar laatste jaar als rapporteur.