C.E. Dettmeijer-Vermeulen en L. van Krimpen, 'Schadevergoeding voor bezit van kinderpornografie. Juridische mogelijkheden en praktische obstakels', Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht, 2014/26

Het kijken naar kinderpornografie is geen slachtofferloos delict. Voor slachtoffers kan de wetenschap dat kinderpornografische afbeeldingen van hen voor altijd op internet circuleren grote psychische schade met zich meebrengen. Het is dan ook terecht dat plegers van dit delict 3 aansprakelijk zijn voor de schade die dit bezit veroorzaakt bij de slachtoffers. De aard van het delict zorgt echter voor een aantal juridische en praktische vraagstukken, welke in deze bijdrage besproken zullen worden.