Het slachtoffer van seksueel geweld verklaar(d)(t)

In haar rapport Op Goede Grond constateert de Nationaal Rapporteur dat de drempel tot het doen van aangifte van seksueel geweld tegen kinderen hoog is. Een van de factoren die hierbij een rol lijkt te spelen is het feit dat politie en Openbaar Ministerie relatief veel nadruk leggen op onjuiste aangiftes.

In het artikel ‘Het slachtoffer van seksueel geweld verklaar(d)(t)’ diepen onderzoekers werkzaam bij de Nationaal Rapporteur dit punt verder uit. In dit artikel worden kenmerken van aangiften door tienermeisjes die volgens rechercheurs duiden op een onjuiste verklaring, geëvalueerd. De auteurs concluderen dat de meeste hiervan in werkelijkheid geen indicatie hoeven te vormen van onjuistheid van de verklaring. Dit betekent dat de verklaring moet worden onderzocht voor conclusies kunnen worden getrokken over de waarheidsgetrouwheid ervan.