Monitoring Target 16.2 of the United Nations Sustainable Development Goals

De Nationaal Rapporteur en the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) presenteerden in september 2017 een onderzoeksrapport waarin voor het eerst een betrouwbare schatting van de omvang van mensenhandel in Nederland werd gemaakt. De Verenigde Naties willen deze methode ook in andere landen gaan toepassen. In Nederland ligt het jaarlijks geschatte aantal slachtoffers van mensenhandel rond de 6.250. Dit is zo’n vijf keer hoger dan het aantal geregistreerde slachtoffers, wat betekent dat veel Nederlandse slachtoffers van mensenhandel buiten beeld van instanties blijven.

Voorheen kon alleen gebruik worden gemaakt van cijfers van het aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel om de problematiek te beschrijven. Het werkelijke aantal slachtoffers van mensenhandel ligt veel hoger, omdat mensenhandel zich voor een groot deel onder de radar afspeelt. Het geschatte aantal slachtoffers van mensenhandel blijkt ongeveer vijf keer zo groot als het aantal geregistreerde slachtoffers en komt neer op ongeveer 6.250 slachtoffers per jaar. In Nederland staat dit gelijk aan ongeveer 37 slachtoffers per 100.000 inwoners. Bij twee groepen is het risico op slachtofferschap het grootst. Van Nederlandse meisjes tussen de 12 en de 17 jaar wordt 257 op de 100.000 slachtoffer. Voor personen van niet-Nederlandse afkomst geldt dat 311 op de 100.000 slachtoffer wordt.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen Verenigde Naties

Nederland en UNODC hebben met de ontwikkeling van deze schattingsmethode een bijdrage geleverd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten een eind maken aan onder andere armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Met de toepassing van deze schattingsmethode is indicator 16.2.2 voor Nederland gerealiseerd: het in kaart brengen van slachtoffers van mensenhandel per 100.000 van de bevolking verdeeld naar geslacht, leeftijd en vorm van uitbuiting.

Betrouwbare schattingsmethode

Het kunnen maken van een betrouwbare schatting is belangrijk om mensenhandel goed aan te kunnen pakken. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen analyseert al jaren de cijfers van de geregistreerde slachtoffers. Dankzij deze relatief goede registratie is het mogelijk gebleken om een betrouwbare schatting te maken van het werkelijke aantal slachtoffers. Schattingenexperts dr. Maarten Cruyff en prof. dr. Peter van der Heijden, hebben hiertoe een bestaande methode verder ontwikkeld. Samen met mensenhandelexperts prof. dr. Jan van Dijk, de Nationaal Rapporteur en UNODC is deze methode toepasbaar gemaakt voor het schatten van mensenhandel in Nederland. Nederland heeft hiermee voor het eerst inzicht in de daadwerkelijke omvang van mensenhandel. Wat deze schatting betekent voor de aanpak van mensenhandel in Nederland komt aan bod in de Monitor Mensenhandel. Deze is op 18 oktober 2017 uitgekomen.