List of Issues Prior to Reporting for the Committee on the Rights of the Child - Contribution of the National Rapporteur (Engelstalig)

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft vandaag input geleverd aan het VN-Kinderrechtencomité over seksueel geweld en uitbuiting van kinderen. ‘In samenwerking met het Kinderrechtencollectief en andere organisaties, hebben we ieder vanuit onze eigen expertise kunnen bijdragen aan de eerste stap in het rapportageproces’, zegt Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar.

Het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, kortweg het VN-Kinderrechtencomité, bestaat uit achttien onafhankelijke experts die toezicht houden op de naleving van het Kinderrechtenverdrag. Aangezien Nederland het Kinderrechtenverdrag heeft ondertekend en geratificeerd, rapporteert de Nederlandse overheid iedere vijf jaar aan het VN-Kinderrechtencomité over de naleving van kinderrechten in Nederland. In aanloop naar de volgende rapportage zijn Nederlandse ngo’s, mensenrechtenorganisaties en experts uitgenodigd om voor 1 juli 2019 een List of Issues Prior to Reporting in te sturen. In deze bijdragen staan de meest dringende zaken die het VN-Kinderrechtencomité zou moeten adresseren.

‘De Nederlandse overheid heeft een hoge standaard neergezet als het aankomt op het beschermen en verbeteren van kinderrechten. We moeten de bescherming van de meest kwetsbaren echter blijven verbeteren. Onze List of Issues is daarom bedoeld als een stimulans om te blijven leren en verbeteren’, zegt Bolhaar.

List of Issues voor het VN-rapportageproces

Het belang van zicht op en inzicht in de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland staat in de bijdrage van de Nationaal Rapporteur centraal. Dit is cruciaal om te leren en verbeteren, bijvoorbeeld als het gaat om de effectiviteit van beleidsmaatregelen.

De Nationaal Rapporteur vraagt het VN-Kinderrechtencomité om de volgende vijf punten mee te nemen: het versterken van de preventieve aanpak voor daders en slachtoffers, het benutten van technologische mogelijkheden, het zorgen voor bescherming tegen criminele uitbuiting, het verbeteren van jeugdhulp voor slachtoffers en daders, en het adresseren van de VOG-problematiek voor jonge zedendelinquenten.

De VN-Kinderrechtenrapportage

Het Kinderrechtencollectief, de Kinderombudsman, het College voor de Rechten van de Mens, de Nationale Jeugdraad en de Nationaal Rapporteur hebben ieder een eigen List of Issues Prior to Reporting ingestuurd. Het VN-Kinderrechtencomité zal in oktober 2019 de definitieve List of Issues formuleren en die voorleggen aan de Nederlandse overheid. Hierbij maken ze onder andere gebruik van de input die ze hebben ontvangen van ngo’s, mensenrechtenorganisaties en experts. De Nederlandse overheid heeft een jaar de tijd om hierop te reageren. De ngo’s leveren een schaduwrapportage. Vervolgens zullen er in 2020 dialoogsessies gehouden tussen het VN-Kinderrechtencomité, de Nederlandse overheid en de deelnemende experts. De uiteindelijke aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité aan Nederland worden in 2021 verwacht.