Uitgelicht: Netwerken van Seksueel Kindermisbruik op het Darkweb

Om het urgente probleem van seksueel kindermisbruik aan te pakken, is het nodig om te kijken naar de netwerken waarbinnen daders opereren. Vaak wordt beeldmateriaal van kindermisbruik uitgewisseld op het anonieme Darkweb. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft in samenwerking met het NSCR een publicatie gemaakt over netwerken van seksueel kindermisbruik op het Darkweb. 

Dit onderzoek biedt inzicht in een weerzinwekkende wereld waarin de veiligheid van de meest kwetsbare jonge mensen op gruwelijke wijze wordt aangetast. Door het criminele proces te ontleden komt informatie beschikbaar die professionals beter inzicht biedt in de handelswijze van daders die deel uitmaken van deze criminele netwerken. ’Er is geen twijfel over mogelijk dat we alles op alles moeten zetten om deze praktijken te bestrijden’, zegt Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar.

Inzage in crimineel gedrag

Het fenomeen online kindermisbruik is niet nieuw, maar de verschijningsvorm van zogenoemde kinderpornografische fora op het Darkweb wel. In deze publicatie is gekeken naar de communicatie tussen daders onderling en de stappen die zij nemen in dit criminele proces. ‘We kennen de heftigheid van het misbruik, de enorme verspreiding van het materiaal en het grote beschermingsbelang dat hier speelt. Deze kennis moeten we inzetten voor een sterke aanpak die op alle fronten tot passende actie leidt’, zegt Bolhaar.

Kennis over de werking van kinderpornografische Darkwebfora en over dadergedrag is belangrijk voor iedereen die verantwoordelijk is voor het opwerpen van krachtige barrières tegen seksueel kindermisbruik. Dit geldt bijvoorbeeld voor reclasseringsmedewerkers en behandelaren die inzicht nodig hebben in cliënten of patiënten. 

Veel actie ondernomen

Het onderzoek beoogt aanknopingspunten te bieden voor een effectieve aanpak waarin daders opgespoord en slachtoffers beschermd worden. Er zijn al veel stappen gezet in de Nederlandse opsporing van kinderpornografische delicten op het Darkweb en er wordt intensief internationaal samengewerkt. 

‘Dit is een goede ontwikkeling. De verantwoordelijkheid voor de aanpak ligt op vele schouders, zowel op beleidsniveau als op uitvoeringsniveau en door zowel publieke als private partijen’, zegt Nationaal Rapporteur Bolhaar. ‘Dit onderzoek bevestigt weer de noodzaak dat we hiermee door moeten gaan. In het belang van de slachtoffers en hun naasten moeten we alles op alles zetten om daders te stoppen.’