De aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in de toekomst

Wat is er nodig voor de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in de toekomst? Deze vraag is voorgelegd aan verschillende deskundigen en betrokkenen bij de aanpak van deze complexe problematiek. Hun inzichten geven stof tot nadenken over welke aanpak en acties nodig zijn.

Deze inzichten zijn gebundeld in het kader van het symposium over de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen op 19 mei 2022. Dit is tevens het afscheidssymposium van Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar, die per 22 mei 2022 zal stoppen als Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Naast de reflectie zijn ook de meest recente kerncijfers en inzichten over mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in deze publicatie te vinden.