Toespraak ter ere van het 30-jarig bestaan van CoMensha

Tijdens een symposium ter ere van het 30-jarig bestaan van het Coördinatiecentrum Mensenhandel sprak de Nationaal Rapporteur de aanwezigen in Nieuwspoort toe. Ze keek terug op de aanpak van mensenhandel en benadrukte het belang van herdenken en terugkijken naar wat er al bereikt is, maar ook van doelen stellen voor wat er nog bereikt moet worden.