Speech ter gelegenheid van de Third International Conference on Law Enforcement and Public Health Officials

In haar speech belicht de Nationaal Rapporteur een actueel dilemma: hoe moet de Nationale Politie omgaan met minderjarige slachtoffers van mensenhandel die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, zoals stelen? De rapporteur pleit voor een holistische aanpak waarin aandacht is voor zowel de slachtoffer- als de daderrol.