Speech The Prominent Role of Judges in Interpreting the International Definition of Human Trafficking

Tijdens de presentatie van de zesde editie van Anti-Trafficking Review in Wenen, op 20 oktober 2016, presenteerde Corinne Dettmeijer-Vermeulen een artikel dat zij samen met medewerker Luuk Esser schreef over de belangrijke rol die nationale rechters toekomt bij de interpretatie van de internationale mensenhandeldefinitie. Hoewel in de academische literatuur over mensenhandel veel aandacht uitgaat naar de internationale definitie van mensenhandel, en daarop kritiek wordt geuit, wordt volgens de auteurs te weinig gekeken naar de rol die nationale rechters hebben bij de verdere interpretatie van het delict.