Toespraak Nationaal Rapporteur Santa Marta Group-bijeenkomst oktober 2016

Op een door paus Franciscus georganiseerde bijeenkomst heeft de Nationaal Rapporteur benadrukt hoe belangrijk het is dat specifiek aandacht uitgaat naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel. ‘Erkenning van de autonomie van het kind is belangrijk’, zei Corinne Dettmeijer, ‘maar hun kwetsbaarheid moet niet worden vergeten.’