Brief aan de Tweede Kamercommissie Justitie en Veiligheid naar aanleiding van het schriftelijk overleg Zeden

In deze brief aan de Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid informeert de Nationaal Rapporteur de Kamerleden over de belangrijkste ontwikkelingen rondom seksueel geweld tegen kinderen. In de brief wordt onder andere ingegaan op de gegeven consultatiereactie op het voorontwerp van de wet seksuele misdrijven, de aanpak van online seksueel kindermisbruik en het uitstellen van de nieuwste Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen.

Dit is naar aanleiding van het schriftelijk overleg Zeden van de Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid. Dit overleg dient ter vervanging van het fysieke Algemeen Overleg Zeden, dat dinsdag 6 oktober 2020 zou plaatsvinden.

De Nationaal Rapporteur attendeert de Kamerleden op zijn consultatiereactie op het voorontwerp van de wet seksuele misdrijven. Daarnaast gaat hij in op ontwikkelingen rondom online seksueel geweld, en de aanbevelingen die hij daarover deed in de vorige Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen. Helaas wordt ook aangekondigd dat de nieuwste versie van die monitor, die in november 2020 zou uitkomen, is uitgesteld wegens onvoldoende capaciteit.