Brief aan de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van het AO Huiselijk geweld en kindermishandeling

Op donderdag 18 februari spreekt de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een Algemeen Overleg over huiselijk geweld en kindermishandeling. In een brief aan de Vaste commissie informeert de Nationaal Rapporteur de Kamerleden over de belangrijkste bevindingen rondom seksueel geweld en uitbuiting ten aanzien van kinderen en jongeren.

In de brief uit de Nationaal Rapporteur zijn zorgen omtrent de jonge leeftijd van zowel daders als slachtoffers van seksueel geweld en uitbuiting. Een ontwikkeling die naar voren kwam in zijn drie meest recente onderzoeken: de Slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019, het casuïstiekonderzoek Vertrouwen in Veerkracht en de Dadermonitor mensenhandel 2015-2019.

Daarnaast attendeert hij de Kamerleden op de toenemende complexiteit van de problematiek, en benadrukt hij dat er nu slagkracht nodig is in de uitvoering op lokaal en regionaal niveau. Hij benoemt ook dat de Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019, die in november 2020 zou uitkomen, wegens onvoldoende capaciteit is uitgesteld. Dit is eerder aan bod gekomen in de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid en tijdens het VSO Beleidsreactie Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018.