Jaarverslag 2021

Het jaarverslag belicht de activiteiten van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in 2021. Het bevat een overzicht van de onderzoeken en aanbevelingen die de Nationaal Rapporteur het afgelopen jaar heeft gedaan. Tevens geeft het weer bij welke landelijke en lokale ontwikkelingen in de aanpak de Nationaal Rapporteur betrokken was. Door middel van deze activiteiten beoogt de Nationaal Rapporteur een actieve bijdrage te leve­ren aan versterking van de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld. Het jaarverslag wordt afgesloten met een financiële verantwoording.