Factsheet voor docenten over seksueel geweld door jongeren

Van de plegers van seksueel geweld tegen kinderen is 46% een leeftijdsgenoot. Gezien de belangrijke rol van het onderwijs in de seksuele en relationele ontwikkeling van jongeren, komt de Nationaal Rapporteur met een factsheet voor docenten. De Nationaal Rapporteur wil hiermee bewustwording creëren en docenten handvatten bieden over hoe te handelen bij vermoedens van seksueel geweld. De komende maanden gaat de Nationaal Rapporteur in gesprek met docenten over deze problematiek.