Slachtoffers van mensenhandel in beeld bij CoMensha 2017-2021

Het aantal gemelde slachtoffers van mensenhandel in 2021 neemt opnieuw af in vergelijking met voorgaande jaren, naar 791 gemelde slachtoffers. Uit het aantal meldingen bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) blijkt dat de meeste meldingen waren van seksuele uitbuiting. Het zicht op seksuele uitbuiting blijft echter beperkt.