Ben je slachtoffer van seksueel geweld? Neem contact op met:

Seksueel geweld tegen kinderen

Onder seksueel geweld tegen kinderen vallen alle strafbare acties met een seksuele component die gericht zijn tegen een kind. Het gaat bijvoorbeeld om ontucht, verkrachting, grooming of beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik. Vaak is het minderjarige slachtoffer afhankelijk van de pleger, maar seksueel geweld komt ook voor tussen kinderen of jongeren onderling. De Nationaal Rapporteur onderzoekt de aard en omvang van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. Ook doet de Nationaal Rapporteur aanbevelingen om de aanpak te verbeteren.

Integrale aanpak seksueel geweld tegen kinderen

Minderjarige slachtoffers van seksueel geweld zijn kwetsbaar, simpelweg omdat ze kind zijn. Zij vertellen niet gemakkelijk over wat hen is overkomen. Soms zijn ze daarvoor te jong. Of ze worden  bedreigd, ze schamen zich en zijn bang. Seksueel geweld tegen kinderen blijft daarom vaak verborgen.

Om slachtoffers goed te helpen, nieuwe slachtoffers te voorkomen en daders te berechten, is inzicht nodig in de kenmerken van seksueel geweld tegen kinderen en hoe vaak het gebeurt. Die inzichten zijn nodig om een goede aanpak te maken met maatregelen voor zowel slachtoffers als daders. En om te meten of die aanpak echt werkt. Voor de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen zijn dan ook alle partijen nodig die daaraan kunnen bijdragen. 

Infographic van de integrale aanpak mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. De integrale aanpak bestaat uit zowel een preventieve als een reactieve kant en streeft drie doelen na: 1. Het voorkomen van slachtoffer- en daderschap. 2. Het signaleren en het stoppen van slachtoffer- en daderschap. 3A. Het bieden van passende hulp aan slachtoffers. 3B. Het bestraffen van daders.
Beeld: ©Nationaal Rapporteur

Onderzoek naar aard en omvang seksueel geweld tegen kinderen

De Nationaal Rapporteur onderzoekt continu de aard en omvang van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. Ook onderzoekt de rapporteur of de aanpak goed werkt. Bij seksueel geweld tegen kinderen worden alle personen onder de 18 jaar bedoeld. Om het jaar publiceert de Nationaal Rapporteur de resultaten van het onderzoek in de Slachtoffermonitor en de Dadermonitor. Deze monitors zijn te vinden onder publicaties.