Over seksueel geweld tegen kinderen

Naar schatting zijn 35.000 meiden en 8.000 jongens slachtoffer van fysiek seksueel geweld. Bij online seksuele intimidatie gaat het om zo'n 72.000 meiden en 24.000 jongens. Meer dan de helft (58%) van de meldingen van seksueel geweld vindt plaats achter de voordeur. Het is hiermee aannemelijk dat de dader in veel gevallen een familielid of bekende van het slachtoffer is.

Seksueel geweld tegen kinderen

Seksueel geweld tegen kinderen is een grove inbreuk op het recht om je als kind veilig en gezond te ontwikkelen. De Nederlandse regering is verplicht kinderen hiertegen te beschermen. Onder seksueel geweld tegen kinderen vallen alle strafbare acties met een seksueel component die gericht zijn tegen een kind. Het gaat bijvoorbeeld om ontucht, verkrachting, grooming of beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik. Vaak is het minderjarige slachtoffer afhankelijk van de pleger, maar seksueel geweld komt ook voor tussen kinderen of jongeren onderling. De Nationaal Rapporteur onderzoekt de aard en omvang van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. Ook doet de Nationaal Rapporteur aanbevelingen om de aanpak te verbeteren.

Wat we weten over slachtoffers van seksueel geweld tegen kinderen

 • Van de slachtoffers seksueel geweld tegen kinderen geregistreerd bij de politie is 85% vrouw en 15% man
 • 12 jaar is de gemiddelde leeftijd van een slachtoffer
 • Naar schatting maken zo’n 72.000 meiden en 24.000 jongens een vorm van online seksuele intimidatie mee
 • Daarnaast zijn naar schatting 35.000 meiden en 8.000 jongens slachtoffer van fysiek seksueel geweld
 • Uit meldingen van de politie blijkt dat seksueel geweld tegen kinderen in 58% van de gevallen plaatsvindt in een woning
 • Het is hiermee aannemelijk dat de dader in veel gevallen een familielid of bekende van het slachtoffer is
 • Bij ongeveer de helft van de meldingen van seksueel geweld bij de politie volgt een aangifte

Wat we weten over daders van seksueel geweld tegen kinderen

 • De gemiddelde leeftijd van verdachten geregistreerd bij de politie is 31 jaar en 96% is man
 • Veel verdachten van seksueel geweld tegen kinderen zijn jonger dan 21 jaar (38%)
 • Deze jonge verdachten maken vaak leeftijdsgenoten tot slachtoffer
 • Bij delicten met verdachten die jonger zijn dan 21 jaar en minder dan 5 jaar met hun slachtoffers schelen, komt verkrachting het meeste voor, gevolgd door sexting en aanranding
 • Het aantal meldingen bij de politie van beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik is sinds 2021 sterk toegenomen. In 2022 zijn er ruim 55.000 meldingen van seksueel kindermisbruik binnengekomen.

Integrale aanpak seksueel geweld tegen kinderen

Minderjarige slachtoffers van seksueel geweld zijn kwetsbaar, simpelweg omdat ze kind zijn. Zij vertellen niet gemakkelijk over wat hen is overkomen. Soms zijn ze daarvoor te jong. Of ze worden  bedreigd, ze schamen zich en zijn bang. Seksueel geweld tegen kinderen blijft daarom vaak verborgen.

Om slachtoffers goed te helpen, nieuwe slachtoffers te voorkomen en daders te berechten, is inzicht nodig in de kenmerken van seksueel geweld tegen kinderen en hoe vaak het gebeurt. Die inzichten zijn nodig om een goede aanpak te maken met maatregelen voor zowel slachtoffers als daders. En om te meten of die aanpak echt werkt. Voor de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen zijn dan ook alle partijen nodig die daaraan kunnen bijdragen. 

Infographic van de integrale aanpak mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. De integrale aanpak bestaat uit zowel een preventieve als een reactieve kant en streeft drie doelen na: 1. Het voorkomen van slachtoffer- en daderschap. 2. Het signaleren en het stoppen van slachtoffer- en daderschap. 3A. Het bieden van passende hulp aan slachtoffers. 3B. Het bestraffen van daders.
Beeld: ©Nationaal Rapporteur

Onderzoek naar aard en omvang seksueel geweld tegen kinderen

De Nationaal Rapporteur onderzoekt continu de aard en omvang van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. Ook onderzoekt de rapporteur of de aanpak goed werkt. Bij seksueel geweld tegen kinderen worden alle personen onder de 18 jaar bedoeld. Om het jaar publiceert de Nationaal Rapporteur de resultaten van het onderzoek in de Slachtoffermonitor en de Dadermonitor. Deze monitors zijn te vinden onder publicaties.